poniedziałek, 2 września 2013

Nowy wzór wypowiedzenia umowy z Getin

W związku z dużym zainteresowaniem moim postem dotyczącym wypowiedzenia umowy rachunku i karty z Getin Noble Bank, załączam nowy wzór dokumentu, który otrzymałem z tej instytucji (plik do pobrania także z mojego serwera: go_wypowiedzenie_ur.pdf).


 

______________________________________
Imię i nazwisko
______________________________________
Adres
______________________________________
PESEL

Getin Noble Bank SA
ul. Domaniewska 39
02–672 Warszawa

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Oświadczam, że z dniem _____________ wypowiadam Umowę _________________________
_________________________________ (nazwa i numer umowy) zawartą w dniu ____________ między mną a Getin Noble Bank SA z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Oświadczam jednocześnie, że dokonam spłaty całości zadłużenia z tytułu Umowy w okresie do
końca jej obowiązywania. W przypadku nadpłaty proszę o jej przekazanie na rachunek bankowy:

_ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _

prowadzony w ___________________________________________________________
na rzecz ________________________________________________________________

Upoważniam Biuro Alternatywnych Kanałów Sprzedaży Getin Noble Banku SA do telefonicznego
kontaktu w sprawie zadłużenia z tytułu Umowy.
Numer telefonu kontaktowego: _________________________
Do niniejszego wypowiedzenia dołączam wydane karty główne oraz karty dodatkowe oraz wyraŜam
zgodę na dokonanie przez Bank zastrzeżenia kart przesłanych, oraz tych, których nie dołączyłem, a
które dotyczą wypowiadanej Umowy*.

______________________________
Miejscowość i data
 ________________________________________
 Podpis Klienta

* Jeżeli karty zostały wydane.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Aktualne?

Rafał Kozłowski pisze...

Post został opublikowany dawno temu i w międzyczasie zaszły zmiany w Getin Banku.
Teraz wniosek o zamknięcie rachunku można złożyć online poprzez bankowość Internetową. Po zalogowaniu na konto klikamy na: Oferta i wnioski / Obsługa / Wypowiedzenie umowy rachunku - Złóż wniosek.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...